Creatieve & Leer Activiteiten

Creatief vakantie programma

Creatief Zomer programma

Unicef gaf in het rapport Geluk onder druk, aan dat leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool de meeste stress ervaren door de mening van anderen, gevolgd door de stress van huiswerk of school. Stichting Kunst van Leren wil kinderen/ jongeren binnen de aangeboden creatieve workshops tools aanbieden om goed om te leren gaan met druk en meningen van anderen. Door samen in dialoog te gaan en het oplossingsgericht denken van kinderen/ jongeren aan te spreken, zijn zij beter in staat om goede keuzes te maken. Dit zijn belangrijke tools die ook onderschreven worden in het onderzoek van Unicef waarin jongeren aangeven dat het ontwikkelen van een goede persoonlijke ontwikkeling hun helpt om makkelijker om te gaan met lastige situaties. Ook helpen zelfontwikkeling en veerkracht ervoor om goede keuzes te maken waardoor ze zich goed kunnen voelen (eigenwaarde). Samenvattend bleek uit het rapport dat een positieve mentale gezondheid de belangrijkste voorwaarde is voor het mentale welbevinden van jongeren (2020). Geef je op en stuur een email naar kunstvanleren@gmail.com

Bijles/ Remedial Teaching

Wij bieden:

* Rekenen van beginnend rekenen tot 3F
* Begrijpend lezen & Technisch lezen,
* Vergroten van de woordenschat,
* Verbeteren van de fijne motoriek,
* Spelling & Grammatica,
* Leren leren & Coaching,
* Nederlands NT2.

Daarnaast kan er voor verschillende vakken bijles gegeven worden (vraag naar de mogelijkheden) De werkwijze wordt samen bepaald. Op welke manier leer jij het beste? Dit is afhankelijk van je eigen leerstijl en leeftijd. kinderen leren vaak spelenderwijs, door eigen ervaring en door plezier te maken met elkaar. Niet alleen wordt het hoofd aangesproken maar ook het hart en dat is in deze tijden misschien wel het belangrijkste. Wie ben jij en wie wil je zijn. Vol vertrouwen in je eigen kunnen, dat is de kunst van het leren.